Επιστημονική εργασία “Blockchain and Artificial Intelligence in Real Estate”

Στα πλαίσια του έργου BIRN παρουσιάστηκε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “8th International Conference on Decision Support System Technology, ICDSST 2022 Thessaloniki, Greece, May 23–25, 2022” και δημοσιεύτηκε στο τεύχος “Lecture Notes in Business Information Processing, Springer” η επιστημονική εργασία “Blockchain and Artificial Intelligence in Real Estate”.

Διαβάστε περισσότερα και κατεβάστε τη δημοσίευση εδώ:
https://birn.gr/publications/blockchain-and-artificial-intelligence-inreal-estate/