Λειτουργία Σελίδας στο Facebook

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί πλέον η σελίδα προβολής του Έργου “Δίκτυο Επιχειρηματικής Ευφυίας Συμβούλων Ακινήτων” με Ακρωνύμιο “BIRN” στο Facebook.
Η σελίδα είναι προσβάσιμη μέσω του URL https://www.facebook.com/birn.real.estate.network/ και σε αυτή θα αναρτώνται νέα, εκδηλώσεις και παραδοτέα του έργου τα οποία θα είναι προσβάσιμα από το κοινό.

Η δημιουργία της σελίδας στο Facebook έχει επιπλέον ως σκοπό την παρακολούθηση της ανταπόκρισης των πιθανών τρίτων μερών που εμφανίζουν ενδιαφέρον ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία.
Με την ολοκλήρωση του Έργου και την δημιουργία ενός πρωτοτύπου του προϊόντος θα εμπλουτιστεί και με υλικό προώθησης του τελικού συστήματος.