Παρουσίαση του BIRN στα πλαίσια του Moneyshow Thessaloniki 2023

Την Κυριακή 29.01.2023 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του BIRN, ημερίδα παρουσίασης του έργου σε εκτιμητές ακινήτων, μεσίτες και μέλη της ΕΠΠΑ (Ένωση Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας). Οι κύριοι Θεμιστοκλής Ρουστάνης, Χρήστος Ζιάκης και Νίκος Μανομενίδης παρουσίασαν το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του εν λόγω project.