Λειτουργία Σελίδας στο Facebook

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί πλέον η σελίδα προβολής του Έργου “Δίκτυο Επιχειρηματικής Ευφυίας Συμβούλων Ακινήτων” με Ακρωνύμιο “BIRN” στο Facebook. Η σελίδα είναι προσβάσιμη μέσω του URL https://www.facebook.com/birn.real.estate.network/ και…

Επιστημονική εργασία “Blockchain and Artificial Intelligence in Real Estate”

Στα πλαίσια του έργου BIRN παρουσιάστηκε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “8th International Conference on Decision Support System Technology, ICDSST 2022 Thessaloniki, Greece, May 23–25, 2022” και δημοσιεύτηκε στο…

Main Blockchain Conceptualization Meeting

Technical Meeting Έναρξη συνάντησης για τη συγκέντρωση της ομάδας που θα εργαστεί στην υποδομή blockchain του έργου. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου και η αρχική σύλληψη των…