Ενημέρωση

Birn Presentation Moneyshow 2023

Παρουσίαση του BIRN στα πλαίσια του Moneyshow Thessaloniki 2023

Την Κυριακή 29.01.2023 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του BIRN, ημερίδα παρουσίασης του έργου σε εκτιμητές ακινήτων, μεσίτες και μέλη της ΕΠΠΑ (Ένωση Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας).…

Π2.1 & Π3.1 Completion

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα παραδοτέα: Π.2.1: Απαιτήσεις συστήματος και δεδομένων & Π.3.1: Αρχιτεκτονική Συστήματος και δομή συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Blockchain and Artificial Intelligence in Real Estate

Lecture Notes in Business Information Processing, Springer Decision Support Systems XII. Decision Support Addressing Modern Industry, Business, and Societal Needs 8th International Conference on Decision Support System Technology,…

Λειτουργία Σελίδας στο Twitter

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί πλέον η σελίδα προβολής του Έργου “Δίκτυο Επιχειρηματικής Ευφυίας Συμβούλων Ακινήτων” με Ακρωνύμιο “BIRN” στο Twitter. Η σελίδα είναι προσβάσιμη μέσω του URL https://twitter.com/BirnSocial και…

Λειτουργία Σελίδας στο Facebook

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί πλέον η σελίδα προβολής του Έργου “Δίκτυο Επιχειρηματικής Ευφυίας Συμβούλων Ακινήτων” με Ακρωνύμιο “BIRN” στο Facebook. Η σελίδα είναι προσβάσιμη μέσω του URL https://www.facebook.com/birn.real.estate.network/ και…

Επιστημονική εργασία “Blockchain and Artificial Intelligence in Real Estate”

Στα πλαίσια του έργου BIRN παρουσιάστηκε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “8th International Conference on Decision Support System Technology, ICDSST 2022 Thessaloniki, Greece, May 23–25, 2022” και δημοσιεύτηκε στο…