Παρουσίαση του BIRN στα πλαίσια του Moneyshow Thessaloniki 2024

Το Σάββατο 10.02.2024 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του BIRN, ημερίδα παρουσίασης του έργου σε καλεσμένους εκτιμητές ακινήτων και μεσίτες. Ο κύριος Νίκος Μανομενίδης παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας και τον τρόπο λειτουργίας της.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση εργασίας και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την πλατφόρμα.