Φορείς Σύμπραξης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 430.000m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, μια από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες). Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).
Το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης [perslab.topo.auth.gr] του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, είναι ευρέως γνωστό για τις ερευνητικές του δραστηριότητες στους τομείς: φωτογραμμετρία, τηλεπισκόπηση, υπολογιστική όραση (computer vision), GIS, χωρικών βάσεων δεδομένων, 3Δ μοντελοποίησης και σαρωτών Laser, στα πεδία της πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολογίας. Τα 10 τελευταία χρόνια το εργαστήριο συμμετείχε σε περισσότερα από 80 ερευνητικά προγράμματα στους παραπάνω τομείς ερευνάς, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης περίπου 6 εκατομμυρίων €. Οι 70 και πλέον δημοσιεύσεις των μελών του εργαστήριου σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά κατά τα τελευταία 5 χρόνια, αποτελούν δείκτη καλής ποιότητας των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Το εργαστήριο διαθέτει Υποδομές Διακομιστών GIS και βάσεων δεδομένων, 10 σταθμούς εργασίας, φωτογραφικές μηχανές, εξειδικευμένα λογισμικά, σαρωτές Laser Scanner, UAV, MMS, δέκτες GNNS, NAS.
Ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό του εργαστηρίου αποτελείται από ερευνητές υψηλής τεχνικής κατάρτισης σε θέματα όπως η ανάλυση δεδομένων, ο Σχεδιασμός και ανάπτυξη Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

Flexice PC

H Flexice PC Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2012 με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Οι Δραστηριότητες της περιλαμβάνουν:

  • Παροχή συμβουλευτικών και εκτιμητικών υπηρεσιών καθώς είναι εγγεγραμμένη και στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό Μητρώου 78.
  • Παροχή, στις εγκαταστάσεις της, ευέλικτων μοντέλων επαγγελματικής στέγης (Business Address, Coworking Space, etc)
  • Παροχή προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης για επαγγελματίες ακινήτων σε συνεργασία με την Ένωση Μεσιτών Αμερικής και υποστήριξη στην παροχή των πιστοποιήσεων του Center for REALTOR® Development με έμφαση σε προγράμματα κατάρτισης πραγματογνωμόνων για τις τιμές των ακινήτων.
  • Η Flexice PC επιπλέον αποτελεί τον καταστατικό φορέα εκπαίδευσης της “ΕΠΠΑ” Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας.

Η δραστηριότητα της Flexice PC επεκτείνεται στην ανάληψη πολύπλοκων έργων διαχείρισης ακινήτων μιας και αποτελεί φορέα λειτουργικής υποστήριξης του CRECOS. Πρόκειται για ένα Συνεργατικό Σχηματισμό Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων, απομακρυσμένων από τους ιδιοκτήτες τους (Professionals’ Cluster for Distant and Scattered Site Property Management).