Διαδικτυακή Παρουσίαση του BIRN στην ΕΠΠΑ

Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 09.00 – 10.30 πραγματοποιήθηκε online εκδήλωση παρουσίασης του συστήματος συλλογής και ευφυούς διαχείρισης πληροφορικών για την αγορά ακινήτων, BIRN.

Στα πλαίσια της παρουσίασης οι μεσίτες – εκτιμητές μέλη της ΕΠΠΑ (Ένωση Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας) ενημερώθηκαν για τη χρήση του εργαλείου και πως μπορούν να το αξιοποιήσουν με στόχο τη λήψη εξειδικευμένων πληροφοριών ακινήτων και περιοχής (δημογραφικές, πολεοδομικές, οικονομικές) με στόχο την αποτελεσματικότερη εκτίμησης της αξίας του και την καλύτερη προώθηση του.